هفت خاج حامد!!!

در کتاب "اندر احوالات شیخ البشر! الحامد کله کچل" 04.gifآمده است که " زنگولوالدوله " 09.gifدر سالیان بسی دور عازم شهری به نام "توران" می شود و در آن شهر به الواتی و گنده گوز26.gif بازی مشغول می شود...!!! صبح ها انگشت در چشم و چال و یال و کوپال و دک و دهن و $@%^^& و $@%^#$ اطفال شهر می نموده!28.gif.... و به آزار و اذیت و کرم ریزی و پرورش کرم ابریشم می پرداخته!....ظهر ها از میدان " الراه الآهن" توران در هر کافه ای شراب طهور32.gif در مشک خود می ریخته33.gif..... و دو پر خیار شور و یه قاشق ماست مو سیر مزه می نموده20.gif.... و تا میدان "الترجیشه" این کار را ادامه می داده است!20.gif.....این خبر به پادشاه شهر.... به نام "عبدالسیف شهیر الممالک "07.gif می رسد.... ولی چون با رعیتهایش ندار بوده است و خودمانی07.gif او را سیف بابا می نامیدند!.... یک اندرونی بسی ولنگ و واز داشته که از "بدری السلطنه قاجار"01.gif گرفته تا الجریفل لوپز22.gif شاهزاده کشور الآمریقا(یعنی کشور ریقوها) را در آن جای داده بوده است و البته این کارخانه ساخت شاهزاده orginal بوده است04.gif و بسیاری از این شاهزادگان را به کشورهای همجوار صادر می نموده است ....نا گفته نماند که بزرگترین و قدرتمند ترین این شاهزادگان بانویی به نام "منیج بانو" 10.gifبوده است که زنگوالدوله نیز عاشق و شیفته وی گشته بوده است.....04.gif18.gif

چون شاه مردی بزرگ... و مقتدر اندر احوالات کشور بوده است و بسی القاب شاه شهیر وامیر و وزیر ووکیل و کفیر و شفیر و هویج و کاهو سکنجه بین به دم14.gif طولایش وصل بوده می رسد!....پیغام پسغام می فرستد که این" زنگولو الدوله" کیست که جرات چنین دست اندازی به مال و ناموس این شهر ورزیده است؟!06.gif....زنگولوالدوله این خبر را شنود کرده و پیغام کار زاری ازبرای السیف بابا مرسول می نماید!.....

جان دلم برایتات عرض بنماید که قرارشان می شود سر خیابان چاله میدان!27.gif

 کنون رزم زنگول و سیفی شنو                                دگر ها شنیدستی این هم شنو!

اندر چاله میدان!

سیف بابا : این کیست که گلتهای 18.gifزیاد مبضول فرموده است؟....منم....زنگوالدوله!.... به ....به.... آگا حامید .... بیفرما ...بیفرما...ماچ10.gif...ماچ10.gif....ماچ.10.gif..ماچ...!10.gif!!....شنیدستم که الوات شده ای و مشروبات الاچلی(الکلی) به برو بدن می زنی!....28.gif

شنیدستم که حامید جانم آمد

رفیگ(رفیق) سابگ(سابق) ستار خانم آمد

به نوچر ها(نوکر ها) سپردم تا بدانند

که جر(گر) حامد رسد از در نرانند

تو حامید واگعا(واقعا) گوساله بودی16.gif

که از من این سفر دوری نمودی؟

من و این همه رحیم و مروت!..... حا لا تو اومدی الواتی؟!.....سیف بابا من برای کار زار آمده ام.... مرا با شما رحم و مروتی نیست!.12.gif... نه منه؟!.... یچ نفر برای من بجه این چی گفت؟!...33.gif

برو حامید که واگع(واقع) حرف مفتی

مجر(مگر) بختی که روی از من نهفتی؟!

مجر یاد آمد از سی سال پیشت

که بر صورت نبود آثار ریشت؟!18.gif

در آن وگتا(وقتها) مرا نیچ(نیک) می ستودی

که حال در چافی شاف(کافی شاپ) سچنی(سکنی) نمودی؟30.gif

چه کسی این خط ها را به شما داده است؟.11.gif.. من و کافی شاپ؟؟.... عمرا.... به تازگی قراری نهاده ایم تا با "ملا کسری" و "اصلان تنبان" به یک کافه تریا برویم11.gif!.... بازم اسم این دوتا رو آوردی؟..... نمی دونی من دیلم(دلم) رحیم داره؟!....نمی دونه من اونا ری دوست دارم؟!...

چرا هر جا که یچ(یک) بی ریش باشد32.gif

تو را فی الفور دوست و خویش باشد18.gif

چرا در روی یچ دوست تو مو نیست؟

چرا هر چس(کس) که دوست توست جونیست؟!07.gif

کجای این دو جون دارد آخر؟!.... اصلا تنبان با آن یال و کوپال16.gif ... کسری با آن سیبیل و سقل29.gif!...من نمی دانم علاقه وافر شما نصبت به این دو تن از کجا نشات گرفته است؟..... چی؟ یعنی فچر چردی(فکر کردی) من به این دو تا چیشم بد دارم؟! ....هان؟.....12.gif

برو حامید که سیفی پاچ بار (پاک باز) است

از این ،این ها و آنها بی نیاز است!

درستست اینچه(اینکه) طیفلان گیج و گولند04.gif

تمیز و ساده و سهل الگبولند(قبولند)

ولی من جان حامید گیر(غیر) آنم

چه نامردی چنم(کنم)با دوستانم!05.gif

یعنی شما به جد دوستان مرا از دوستان خود می پندارید؟06.gif.....معلومه دیجه دوستای تو دوستای منم هستند!...همشون خوبن.... من همشونو دوست دارم!14.gif

همه بر هر فنون حرب حایز

همه گوینده هل من مبارز

همه دانای فن دارای علمند

تو گویی از قشون ویلهلمند22.gif

به وقت جست و خیز و جیمناستیچ(ژیمناستیک)

تو جویی(کویی) هست اعضایش ز لاستیچ(لاستیک)

یعنی شما هیچ سو ظنی نصبت به رفقایم ندارید؟!33.gif.... شما اینقدر پاک هستید؟!....قول می دهید؟!.05.gif... ای بابا تو چی(کی) از من نا مردی دیدی؟!...

برو مرد عزیز این سوءظن چیست

جنونست اینچهداری سوءظن نیست

من و با دوستان نادوستداری؟28.gif

تو مخلص را چنین دشمن شماری؟!28.gif

آخر من چیز دیگری از شما شنیده بودم!04.gif.... شما هر دم می فرمودی که دوستانت را به زیر خانای من بیار !!!.....03.gif

تو حگ(حق) داری که جیرد (گیرد) خشمت از من!09.gif

چه ترسیده از اول چیشمت از من!09.gif

نمی دانی که سیفی پیر جشته(گشته)

اجر(اگر) چیزی از او دیدی جذشته!(گذشته)22.gif

این را باز گو نفرمائید27.gif .... که شما کمافالسابق هنوز هم شیر ژیان می نمایید07.gif... هی من هر چی می جم(می گم) تو حرفی خودوتو می زنی!12.gif12.gif

اجب جیر(گیر) خری افتادم امروز

به چنج(چنگ) الپری افتادم امروز18.gif

شب اول که ریقت در بیاید

به بالینت نچیر و منچر آید(نکیر و منکر)25.gif

برت شرم و حیا در چشم باشد

چو بستی چشم باقی پشم باشد!

  چی؟ ....فحش دادی؟ اونم به من!؟..... در این زمان کار زاری بس عظیم الجثه به راه افتاد....

اين داستان ادامه دارد!

 منيژه بازار!

دوستانی که می خونن نظرشون رو بگن که داستان های منيژه و حامد ادامه پيدا بکنه يا نه؟!

حرف‌ آخر!!!

می خوام بخوابم تا لحظه ديدار

تا با صدای نازت بشم بيدار!

 

 

/ 13 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

راستی سلاملیکم منیژه خانم!

رضا

احوال شما؟ من می‌خوام بیا خواستگاری منیژه خانوم! می‌شه شما پا در میونی کنی به آقا سیف‌الله بگی؟

امير

منم ميگم بايد ادامه داشته باشه. چون خيلی باحاله

سهند(شما بگو آفسايد سابق)

به به به به به به..! گل بود و سبزه نيز هم! از در درآمدی و من دربه در شدم! گويی از اين جهان به کل به در شدم! زودتر می فرمودين گاوی گوسفندی چيزی می گفتيم. پارسال دوست امسال آشنا! مشرف فرمودين! ما به کل از مشاهده جمال بی مثلا تک تک نوشته هاتون مشعوف می شويم. باشد که داستانتان تا هميشه ادامه داشته باشد اينقدر هم شعرهای بالای ۱۸ سال ايرج ميرزا نخون! شادکام باشی

اصلان

آقا من ميخونم فقط نظر نميدم.

منیژه

ايرج شعرای منو دو در کرده بوده !آقای آفسايد سابق!

منیژه

اصلان خان اقلا اعلام کن خوندی! .... من دلم چاک چاک می شه اگه نخونی !

نخودسياه

بله ديگه ياد تو ما را بس شده بيدار شو صدای نازم اومد!!!!! مشتاق ديدار

رضا

میگم منیژ این عکس سر در بلاگت منو یادت یه ضرب المثل میندازه : آدم از شتر لب بگیره کنف نشه ... بعد الان چیزه ... یعنی اسم شتر به ناروا بد در رفته از این به بعد جا شو میدیم به منیژ ... نیست لبات غنچه ایه .. آره عزیزم ... (ادامه بده ... اما لطفا زير نويساشو کامل بزار )

الهام

يکی از عوامل بسيار بامزه ی اين نوشته های منيژه وار داستن اسمايلهای به جا لابه لای متنه!بعدشم کامنت رضا خيييلللليييييييييييييی زشته بود!زشته اقا زشته