حامد و استخر!!!

زینگ زینگ!.... کیه؟07.gif ....سلام آقا سیف الله08.gif امروز قراره با بچه ها بریم استخر و سونا شما هم می یائید؟01.gif...به به آقا حامید !11.gifبیالخارا یاد ما هم افتادی... هر موقع با ریفیگات میری بیرون یادی از ما نمی چنی چی شده امروز اومدی دینبال من؟07.gif..... ما که مخلص در بست شما و منیژه خانم08.gif هم هستیم موقعیتش پیش نیومده بود02.gifحالا می شه ماکسیما مغز کالهویتون رو بیارید که راه بیفتیم؟07.gif.... خاچ بر سرت دندون تیز چرده بودی با ماشینی من بری؟14.gif باید فچر می چردم تو آدم بشو نیستی19.gif... حالا ایشگال یوخدی(اشکال نداره) چون من خودم خیلی ایستخر رو با سونا دوست دارم باهاش می یام ولی آگا حامید دیروز ولیمه تایم بود من هیچی برای بدری نخریدم!02.gif....یعنی چی آقا سیف الله؟ یعنی قرار بوده شامی چیزی بدید؟.03.gif... نه بابا تو چه اینگدر خنج (خنگ )نبودی از همینا که عیشخه(عشق)16.gif ... باید ماچ کنی بوس کنی  ... روز عیشخ دیجه!.... آها منظورتون همون ولنتاینه؟ بی خیال آقا سیف الله میهن پرستانه به قضیه نگاه کنید22.gif.... مگه روز عشق خودمون چشه که رفتی سراغ ولنتاین؟12.gif....تو چه نمی فهمی خنج! چلت(کلت) مثل گولچ(قلک)سیفالی می مونه!03.gif هیچی توش نیست! حالا بعدا در موردش بحث می کنیم فعلا بریم به شنامون برسیم04.gif.....بابا سیف الله ماکسیما مغز کاهویی رو از پارکینگ در آورد و یه مشت آدم از گوشه و کنار ریختن تو ماشین که بابا حتی تو خوابشم اونا رو ندیده بود!07.gif.....حامد: خوب آقا سیف الله راه بیفت که به موقع برسیم.....قان قان قان......قان قان قان03.gif(موتورماکسیما تنظیم نیست صدای سیتروئن های قدیمی رو می ده!05.gif).... خوب آقا سیف الله همین جاست لطفا این بقل پارک کنید!...برید پائین همجی با هم فرمان بدید!07.gif....خوب دیجه بریم شینا!... آقا سیف الله این چیه دارید با خودتو می یارید؟07.gif.... اینو می جی؟12.gif ... دزدجیر ماشینه! چشویش(کشوئی) چردم03.gif با خودم می برن مبادا یه موگع(موقع) دزد ببرتیش!....05.gif

 

در استخر!!!

به به آقا حامید!چیف چردم! از دستت گهر02.gif (قهر) بودم ولی الان دیجه آشتی چردم باهات.20.gif... قربونتون برم آقا سیف الله هر چی نباشه ما غلامتونیم04.gif دیگه وظیفمون بود.... خیلی با صفاست... به به .... آدام چیف می چنه01.gif....خوب آقا حامدی دیگه بریم پیش سونا 20.gifولی چیزی به بدری نجی ها (نگی)16.gif اجه بفهمه خون به پا می کنه03.gif... برای چه آقا سیف الله سونا که مشکلی نداره! ... می دونم سونا میشچل (مشکل) نداره ولی بدری به سونا میشچل داره13.gif.... و خلاصه به سمت سونا راه افتادن ..... خوب آگا حامید چرا سونا نمی یاد؟12.gif!.... اینجا سوناست دیگه آقا سیف الله30.gif!.... اینجا دود داره نمی بینم سونا رو22.gif! در رو باز کن دود بره بیرون ببینم چه شچلیه26.gif(شکل).... آقا سیف الله اینا بخاره! اگه باز کنم که دیگه سونا نیست!07.gif.... خاچ بر سرت من فچر چردم سونا دختره!04.gif باید می دونستم تو از این عرضه ها نداری پسره گرتی سوسول03.gif!....با اون موهاش! هر روز با خودیت می بری اتو شویی؟27.gif چرا اینگدر صافه؟.... ببخشید آقا سیف الله دیگه چرا به من گیر می دید؟ من چه می دونستم شما چه فکر پلیدی کردید؟..... حالا برسیم خانا ! من می دونم با تو و دوستات....خوب حالا خودتون رو کثیف نکنید11.gif....چیز07.gif...یعنی خون خودتون رو کثیف نکنید03.gif بریم جکوزی اعصابتون آروم بشه!.....ایتفاگا(اتفاقا) من می خواستم برم تیفالت23.gif(توالت) نمی دونستم ایجا بهش می جن جاقوزی23.gif(جا گوزی)....نه آقا سیف الله جکوزی یه چیز دیگست یه خوضچه پر از آب گرمه که با فشار می یاد!.... همین مونده مثل اون دختره گرتی آب حوش خالی چنم یخش رو بشچونم!(بشکونم).... اصلا من استخر و سونا و جاقوزی نخواستم بریم خانا تو وان آب پر می چنم با بدری خودم شینا می چنم14.gif!.... خوب پس بریم دوش بگیریم و خودمون رو خشک کنیم و راه بیفتیم!19.gif

 

آقا سیف الله چرا به جای حوله رب دشامبر07.gif آوردی با خودت؟05.gif..... تو همش جفتی سونا خانم سونا خانم من خواستم چیلاس(کلاس) داشته باشم دیجه03.gif!....خوب اشکال نداره!..... ئه.... ئه .... چی کار می کنی آقا سیف الله اینا که خلال دندون نیست!07.gif.... پس چیه آگا حامید؟12.gif .... این گوش پاک کنه باید باهاش گوشتون رو پاک کنید03.gif!..... اخه از صیبحانه که خوردم یه آشگال مونده بود دندونم08.gif03.gif .... حالا بی خیال موهاتونو خشک کنید بریم دیگه خانواده محترمتون04.gif منتظرن تا شما بر گردید20.gif!.... راستی آقا حامید این چیه؟12.gif..... کدوم ؟..... همین دیجه19.gif!..... به اینا می گن اتو مو ! باهاش مو ها رو صاف می کنن شیخ می کنن فشن می کنن!..... راست می جی؟ برو بجیر تا منم موهامو خشن05.gif03.gif کنم چنم!.... ولی شما که مو نداری آقا سیف الله!شما که کچلی14.gif!.... چچل خودتی گرتی16.gif!.... می خوام سیبیلهامو صاف چتم!..... خواهش می کنم بریم دیگه! الان آبرومون می ره!مردم بهمون می خندن02.gif!..... مردم گلت چردن!.... به خودش بخندن....مجه خودشنو پیدر برادر ندارن؟27.gif....آی نفس چش(کش!) حتما باید آب ایستخر رو بکنم تو چشمت؟!

نتیجه غیر اخلاقی!!

خوب بابا می دونیم شما همه تفریحات سالمتون توی اریکه انجام می شه! دیگه نمی خواد این همه کلاس بزاری!

 

حرف آخر!!!

من عاشق تو بودم و قدرم رو ندونستی

گفتی که می مونی کنارم ولی نتونستی

رفتی وبهونه کردی جدایی تقدیر ماست

اما نیاوردی به روت که جدایی رو کی خواست

چه دیوونه بودم که دل به تو دادم

هنوز اون حرفای که زدی مونده به یادم

که گفتی می مونی همیشه کنارم

عمری تو دروغ می گفتی و نبودی یارم

/ 23 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منیژه

فعلا یه مدتی باید تو کف حضور گرام من و بابا سف الله باشید!..... تو بازگشت حتما می گم داستان چی بوده![نیشخند][نیشخند][نیشخند]

رضا

نه منیجه نرو تو آشپزخونه دربار دو سال کار کن!!! [گریه]

رضا

نوروزت مبارک. [گل][لبخند]

رضا

[لبخند]

رضا

باهااااااااااا این حامد هنوز با منیژه تو استخر موندن؟ [نیشخند] بابا پوستشون چروکید درشون بیار از تو آب! [خنده]

نیلو.....پر

ملت چه قد می خندن تو استخر ... یعنی ما چه قد می خندیم ... کلی سیستم خنده بازاریه ... ای ول [نیشخند]

رضا

اصرار در داشتن کسی نشانه شی شدن او در ذهن اوست ...

ژ یگولو

سلام... میگما تو چرا سالی یه بار فقط مینویسی ایا..کجا غیبت زده دوباره..زود بیا بنویس ببینیم چیکار کرده این حامد با این اقا سیف الله...

منصور

سلام شایان من همون www.peimane.persianblog.ir هستم

غنچه

اوا منیژه کو رمز ؟ منو یادته ؟[نیشخند]